Ředitelské volno

V souladu s §24, odst. 2 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání vyhlašuji z organizačních důvodů (přenechání prostor školy pro potřeby MŠ z důvodu její rekonstrukce) dne 18. 11. 2022 ředitelské volno