Organizace školního roku 2020/2021

Organizace školního roku 2021/2022

Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno v pondělí 31. ledna 2022.

Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. června 2022.

Podzimní prázdniny připadnou na středu 27. října a pátek 29. října 2021.

Vánoční prázdniny budou zahájeny ve čtvrtek 23. prosince 2021 a skončí v neděli 2. ledna 2022.

Vyučování začne v pondělí 3. ledna 2022.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 4. února 2022.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne 28. 2. – 6. 3. 2022

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 14. dubna 2022.

 Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 1. července 2022 do středy 31. srpna 2022.