Organizace školního roku 2022/2023

Organizace školního roku 2022/2023

Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno v úterý 31. ledna 2023.

Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve tek 30. června 2023.

Podzimní prázdniny připadnou na středu 26. října a čtvtek 27. října 2022.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 23. prosince 2022 a skončí v pondělí 2. ledna 2023.

Vyučování začne v úterý 3. ledna 2023.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2023.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou stanoveny na 6. až 12. 3. 2023

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 6. dubna 2023.

 Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 1. července 2023 do neděle 3. září 2023.

Vyučování ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí 4. září 2023.