Školní družina

Školní družina má jedno oddělení, s kapacitou 25 žáků a je umístěna v samostatné místnosti. K dispozici má ještě menší hernu, která může sloužit k sportovnímu vyžití. Školní družina je přímo řízena vedením ZŠ. Dokumentem pro výchovně-vzdělávací práci je Školní vzdělávací program pro ŠD. Běžný provoz školní družiny zajišťuje jedna vychovatelka.

Pravidla chování ve školní družině (vypracovaná společně s dětmi):

  • Všichni jsme kamarádi a pomáháme si.
  • Navzájem se respektujeme.
  • Chováme se tak, abychom druhým neubližovali.
  • Neběháme, chodíme pomalu a neděláme hluk.
  • Udržujeme pořádek, vše si po sobě uklízíme.
  • Nezapomínáme zdravit všechny dospělé.
  • Dodržujeme pokyny paní vychovatelky.

Ve školním roce 2015/2016 je pobyt dětí ve školní družině zpoplatněn částkou: 120 Kč/měsíc. Platba se vybírá pololetně.

KONTAKTNÍ INFORMACE:

  pozice: jméno pracovníka: kontakt:
školní družina vychovatelka Regina Ernestová 723 231 262