Provoz školní družiny

Ranní družina

od 6:30 do 7:30 hodin:                                    vede vychovatelka Mgr. Jiřina Míková, Michaela Fimonová

1. oddělení

od 11:30 do 17:00 hodin:                                vede vychovatelka Regína Ernestová

2. oddělení

od - dle rozvrhu - do 15:00 hodin:                 vede vychovatelka Michaela Fimonová